Smittevern på Chat Noir

Smittevern på Chat Noir

Chat Noir ønsker å tilby en trygg og hyggelig opplevelse på teatret og har iverksatt tiltak for å forebygge smitte. Videre kan du lese om noen av våre tiltak:

Oppmøte
Ved ankomst ønsker vi at publikum spriter hendene sine ved desinfeksjonsstativet ved inngangen.

  • føler du deg syk eller sitter i karantene må du ikke møte på teatret
  • hold minst én meter avstand til både ansatte og publikum som ikke er i din husstand

Vi åpner teatret og inn til salen 1 time før forestilling og oppfordrer publikum til å komme tidlig for å unngå kø.

Servering
Det vil kun være servering ved bordene, dette gjelder også i foajébaren. Siden det er begrenset med plasser i foajé, vil det være åpent i salen 1 time før forestilling slik at man kan motta servering ved plassene i forkant av forestilling.

Garderobe
Det vil være mulig å henge fra seg yttertøy mot avgift på kr 30. Hold 1 meter avstand til andre i køen, samt personalet som betjener garderoben. De ansatte bruker plastikkhansker eller spriter hendene hyppig ved håndtering av jakker. Folkehelseinstituttet anser smitterisiko gjennom klær/jakker for svært liten.

Forestilling
Inne i salen er det satt opp plexiglass mellom hver toseter sofa. Vi oppfordrer alle publikummere å finne sin anviste plass på billetten ved ankomst og unngå unødig oppholdelse i resten av lokalet. Servitører vil ta bestilling og utlevere drikkevarer og snacks ved boret. Under forestillingen skal du som publikum bare ha det hyggelig og nyte opplevelsen. Etter endt forestilling vil publikum bli veiledet ut i puljer for å unngå kødannelser. Personalet vil være til stede og anvise.

Toaletter
Følg kø-anmerkning på gulvet inn til toalettet. Sprit hendene dine gjerne før og etter toalettbesøket, da det vil være flere felles kontaktflater på toalettet. Vi oppfordrer publikum til hyppig håndvask.

Generelt om våre rutiner

  • alle kontaktflater blir vasket hyppig med overflatedesinfeksjonsmiddel
  • bord, stolarmlener og menyer blir vasket mellom hver forestilling
  • betalingsterminaler blir rengjort med desinfeksjonsserviett mellom hver gjest
  • ansatte spriter og vasker hendene hyppig