Chat Noirs historie

Chat Noir ble etablert som et kabaretteater av sangeren Bokken Lasson og skribenten Vilhelm Dybwad etter et besøk på kabareten Le Chat Noir i Paris  på slutten av 1800-tallet.

I Paris opplevde Bokken Lasson moderne litterære kabareter, og aktører som Yvette Guilbert.  Etter flere reiser i Europa vendte hun tilbake til Oslo og 1. mars 1912 åpnet hun Chat Noir i Tivolihaven i byen som den gang het Kristiania. Inngangen til Tivoli lå der hvor Høyres Hus i dag ligger i Stortingsgaten. Bokken Lasson ledet kabareten fra 1912 til 1917. Teatret ble raskt en kulturell møteplass, hvor artister som Christian og Oda Krogh (Bokkens søster) var blant de sentrale figurene. Deres sønn Per Krogh malte de første scenedekorasjonene.

Som litterær kabaret bidro Herman Wildenvey og Arnulf Øverland med poesi, Vilhelm Dybwad komponerte sangene, og Bokken Lasson sang. I 1913 ble den første revyen, kalt ”1913”, fremført på Chat Noir. I 1916 kom Lalla Christensen, senere kalt Lalla Carlsen, til teatret og fremførte barnesanger. Hun var engasjert ved teatret helt frem til 1947.

Det var først da visesanger og revyartist Victor Bernau overtok ledelsen på 1920-tallet at Chat Noir ble et fast revyteater.

Chat Noir har ligget på sitt nåværende sted i Klingenberggata i Oslo sentrum siden 1937. Under okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig fortsatte aktiviteten på private teatre, inkludert Chat Noir, men innholdet ble strengt sensurert.

Teatret ble omfattende skadet i en brann i 1963, men etter rehabilitering ble teatret gjenåpnet i 1964. Fra 1971 ble Chat Noir leid av Oslo kommune, og scenen ble benyttet til ulike revyer, musikaler og teateroppsetninger. Fra 1996 ble Chat Noir igjen et privatteater.

Chat Noir har opp gjennom årene vært ledet av flere sentrale navn innen norsk revy og underholdning; Einar Rose, Ernst Diesen, Jens Book-Jenssen, Egil Monn-Iversen, Einar Schanke, Tom Sterri og nå Vegar Foss Andersen. Siden høsten 2010 har Thalia Teater v/Bjørn Heiseldal hatt en driftsavtale med teateret.

En rekke kjente artister har opptrådt regelmessig på Chat Noir: Leif Juster, Kari Diesen, Rolf Just Nilsen, Arve Opsahl, Elisabeth Granneman, Grethe Kausland, Rolv Wesenlund, Harald Heide Steen jr., Kåre Conradi, Hilde Lyrån, Elisabeth Andreassen, Guri Schanke, Inger Lise Rypdal og Bjarte Hjelmeland for å nevne noen. På 1980-tallet var Chat Noir arena for de store revyene til både Dag Frøland og Dizzie Tunes.

chatnoir-logo